42 Spotkanie Kliniczne Chirugów Dziecięcych
z Pediatrami
30-lecie Oddziału Ortopedii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - postępy
i perspektywy

Program Konferencji

 

Piątek 23 Lutego 2018

09.00-09.15  

Otwarcie obrad, powitanie

9.15-10.00

WYKŁAD INAUGURACYJNY
prof. dr. hab Jerzy Woy-Wojciechowski

Medycyna i muzyka czyli sztuka i cierpienie

10.00

SESJA I: HISTORIA I ROZWÓJ ORTOPEDII DZIECIĘCEJ W WYBRANYCH ASPEKTACH
Moderatorzy: Krzysztof Fyderek, Janusz Skalski, Krzysztof Miklaszewski

10.00-10.15

Szymon Pietrzak, Otwock
Historia ortopedii dziecięcej w Polsce oraz perspektywy jej rozwoju. 

10.15-10.30

Krzysztof Miklaszewski, Kraków
Historia powstania i rozwoju oddziału Ortopedii Dziecięcej w Krakowie.

10.30-10.45

Marek Jóźwiak, Poznań
Ortopedia w porażeniach spastycznych - perspektywa ostatnich 30 lat.

10.45-11.00

Daniel Kotrych, Szczecin
Rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej i technologii medycznych w leczeniu nowotworów kości u dzieci w Polsce w perspektywie ostatnich 30 lat. 

11.00-11.15

Bartłomiej Kowalczyk, Kraków
Kamienie milowe w rozwoju współczesnej ortopedii dziecięcej.

11.15-11.30

Piotr Michno, Gunnar Hägglund, Aina Danielsson, Lena Westbom, Umeå, Szwecja
Ortopedia dziecięca w Szwecji - program monitorowania (CPUP, SPOQ, MMCUP) pacjentów pediatrycznych z chorobami ortopedycznymi. 

11.30-11.45

Dyskusja

11.45-12.00

Przerwa Kawowa

12.00  

SESJA II: OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁCZESNEJ ORTOPEDII DZIECIĘCJ
Moderatorzy: Julian Dutka, Daniel Kotrych, Bartłomiej Kowalczyk

12.00-12.15

Henryk Bursig, Katowice
Zastosowanie hodowli komórkowych do leczenia rekonstrukcyjnego
w ortopedii.

12.15-12.30

Wojciech Budacz, Kraków, VIGO-wykład firmy VIGO
Współczesne zaopatrzenie ortotyczne we wspomaganiu leczenia chirurgicznego.

12.30-12.45

Krzysztof Miklaszewski, Kraków
Miejscowe resekcje złośliwych nowotworów kości z biologicznymi rekonstrukcjami ubytków poresekcyjnych

12.45-13.00

Dariusz Kotulski, Kraków
Współczesne leczenie skolioz wczesnodziecięcych

13.00-13.15

Anna Kuźnik-Buziewicz, Kraków
Kompleksowe leczenie dzieci z artrogrypozą

13.15-13.30

Artur Oberc, Jerzy Sułko, Kraków
Wielomiejscowe nawracające zapalenie kości i szpiku - od diagnozy
do wyleczenia

13.30-13.45

Danuta Pietrys, Katarzyna Garus, Elżbieta Szweda, Walentyna Balwierz
Program profilaktyki krwawień u dzieci z hemofilią A i B w materiale własnym 

13.45-14.00

Dyskusja

14.00-15.00

LUNCH

14.00-14.30

SESJA PLAKATOWA - 5 prac

15.00

SESJA III: VARIA
Moderatorzy: Walentyna Balwierz, Przemko Kwinta, Anna Pituch-Noworolska, Grzegorz Lis

15.00-15.20

Jacek Wysocki, Poznań
Aktualny program szczepień - co jest ważne dla chiruga

15.20-15.35

Walentyna Balwierz, Kraków
Aktualne wytyczne leczenia zakażeń grzybiczych u pacjentów
z nowotworami układu krwiotwórczego (EGIL6)

15.35-15.45

Beata Kusak, Emilia Grzesik, Kaja Konarska-Gabryś, Zofia Pacek, Barnaba Piwowarczyk, Grzegorz Lis, Kraków
Zastosowanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych u dzieci hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia oskrzelików (OZO)
w sezonie 2014/2015 w odniesieniu do wytycznych

15.45-15.55

Magdalena Woźniak, Marta Krzysztofik, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Agnieszka Dłużniewska, Anna Sarnecka-Paruch, Wojciech Czogała, Oktawiusz Wiecha, Anna Skuza, Aneta Myszka, Jolanta Goździk, Kraków
Częstość występowania i rodzaj nieinfekcyjnych powikłań płucnych u dzieci leczonych przeszczepieniem komórek krwiotwórczych

15.55-16.10

Dyskusja

 

Moderatorzy: Wojciech Górecki, Tomasz Mroczek, Piotr Wojciechowski

16.10-16.20

Magdalena Czerżyńska, Elżbieta Wójcik, Jacek Kołcz, Janusz Skalski, Tomasz Mroczek, Kraków
Ocena zastosowania nowego materiału biologicznego w operacjach złożonych, wrodzonych wad serca.

16.20-16.30

Julita Sacharczuk, Tomasz Mroczek, Elżbieta Wójcik, Aleksandra Morka, Marcin Gładki, Jerzy Jarosz, Janusz Skalski, Kraków
A novel bioabsorbable pulmonary valved conduit - surgical technique and initial clinical results

16.30-16.40

Paweł Bysiek, Beata Stanek, Bartosz Gregorczyk, Kraków
Doświadczenia własne w zastosowaniu matrycy do regeneracji skóry właściwej w zabiegach rekonstrukcyjnych u dzieci

16.40-16.50

Dyskusja

 

Moderatorzy: Dorota Drożdż, Jacek Kołcz, Łukasz Wyrobek

16.50-17.00

Rai Vivek, Tomasz Mroczek, Mirosława Dudyńska, Rafał Żurek, Aleksander Szypulski, Julita Sacharczuk, Elżbieta Wójcik, Jerzy Jarosz, Janusz Skalski, Kraków
Pneumatic paracorporeal ventricular assist device as bridge to transplant in children ≤ 20 kg: Krakow experience

17.00-17.10

Katarzyna Zachwieja, Monika Miklaszewska, Joanna Kwinta-Rybicka, Iwona Ogarek, Katarzyna Wilkosz, Anna Moczulska, Ewa Słowiaczek, Zofia Stec, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Agnieszka Jaromin, Janusz Skalski, Tomasz Mroczek, Przemko Kwinta, Dorota Drożdż, Kraków
Dializa otrzewnowa (DO) od okresu noworodkowego - prezentacja
3 odmiennych przypadków klinicznych

17.10-17.20

Magdalena Czerżyńska, Tomasz Mroczek, Janusz Skalski, Kraków
Radiation doses for cardiac hybrid procedures in children

17.20-17.30

Dyskusja

17.30

Janusz Skalski
ZAKOŃCZENIE OBRAD, PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 

Program w wersji pdf do pobrania tutaj
 

Partner Główny Wydarzenia

 

 

Sponsorzy