Komitet Honorowy

Prof. dr hab. med Wojciech Nowak - Rektor UJ
Prof dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. med Jerzy Sułko
Dr hab. med. Wojciech Górecki
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski
Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Dr hab. med. Przemko Kwinta
Prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk
Prof. dr hab. med. Krystyna Sztefko
Dr hab. med. Rafał Chrzan prof. UJ
Dr hab. med. Dorota Drożdż prof. UJ
Dr hab. med. Krzysztof Kobylarz prof. UJ


Komitet Organizacyjny

Dr hab. med. Wojciech Górecki
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Dr med. Andrzej Zając
Dr med. Jacek Domański
Dr med. Krzysztof Miklaszewski
Dr med. Mirosław Krysta
Dr hab. med. Piotr Wojciechowski
Dr med. Beata Stanek
Dr hab. med. Jacek Kołcz prof. UJ
Dr hab. med. Tomasz Mroczek prof. UJ
Dr hab. med. Artur Oberc
Lek. med. Maciej Szydłowski

Partner Główny Wydarzenia

 

 

Sponsorzy